อธิบดีกรมโยธาฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศล ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วันนี้ (1 มิถุนายน 2566) เวลา 17.00 น. พระมหาคณิศร (อภิญญา อภิญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ในเร็ววัน โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [9 รูป ขนาด (3.66 Mb.)]