อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันนี้ (18 กันยายน 2566) เวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำว่าคนมหาดไทยต้องทำงานทันโลก เข้าใจสถานการณ์โลก และปรับตัวได้ทัน ทันสมัย เข้าใจบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทันท่วงที ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์ ณ ห้อง Convention Center โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [17 รูป ขนาด (4.66 Mb.)]