กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี
วันนี้ (18 กันยายน 2566) เวลา 08.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายศราวุธ พันธุ์สังวร ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และนางภัทรา โชว์ศรี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุน "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่อไป ณ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [2 รูป ขนาด (5.21 Mb.)]