กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมชี้แจงการวางและจัดทำ ผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ
วันนี้ (19 กันยายน 2566) เวลา 08.30 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย สำนักผังประเทศและผังภาค จัดการประชุมชี้แจงการวางและจัดทำ ผังนโยบายระดับจังหวัด : จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน นายณัฐกฤต มีศิริ รักษาการนักผังเมืองชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน นางสาวขวัญศิริ วรรณชนะ นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ ชี้แจงการดำเนินการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ และร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา ศักยภาพ โอกาส และทิศทางการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องลีลาวดี โรงเเรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [6 รูป ขนาด (1.46 Mb.)]