กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี
วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2566) เวลา 08.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายศราวุธ พันธ์ุสังวร ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช พร้อมด้วย นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน ป.ป.ช ครบรอบ 24 ปี พร้อมร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อการกุศลแก่ “มูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า” ณ อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [1 รูป ขนาด (2.91 Mb.)]