กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่สำคัญ โครงการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 10.10 น. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานการประชุม ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ที่ปรึกษาพิเศษด้านงานจิตอาสาและโครงการพิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสรศักดิ์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม และร่วมลงพื้นที่บริเวณโครงการ โดยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ และลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่บนเกาะสีชัง ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [22 รูป ขนาด (7.42 Mb.)]