กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567
วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 06.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันเป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกรมฯ ได้ปฏิบัติบูชาและน้อมรำลึกถึงวันสำคัญของพระพุทธศาสนา ณ บริเวณลานด้านหน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [3 รูป ขนาด (0.71 Mb.)]