อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ติดตามความคืบหน้าในการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา" วัดเทพประทาน (อธิพร) จังหวัดจันทบุรี และการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ
วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 12.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าในการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” วัดเทพประทาน (อธิพร) จังหวัดจันทบุรี และการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อให้งดงามและรองรับการถวายการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้อย่างสมพระเกียรติ ที่ทรงโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ มาทรงประกอบพิธีสมโภชน์พระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี 2554 ซึ่งกรมฯ รับหน้าที่ในการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ได้แก่ บริเวณรอบอาคารประดิษฐานองค์พระ ทางเสด็จฯ ขึ้นอาคารด้านหลัง บริเวณลานธรรมฝั่งตรงข้ามอาคารฐานพระ ริมกำแพงวัดทั้งด้านในและด้านนอก และการทุบตึก 3 ชั้น และตึก 1 ชั้น ตรงข้ามอาคารฐานพระ โดยมี นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสุวรรณ เจริญพร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ วัดเทพประทาน (อธิพร) อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [15 รูป ขนาด (3.11 Mb.)]