กรมโยธาธิการและผังเมือง ส่งมอบขวดน้ำพลาสติก ในกิจกรรมบริจาคขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล เพื่อนำไปผลิตเป็นผ้าบังสุกุลจีวร ถวายวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 13.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นางสาวอัญชลี ตันวานิช ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง พร้อมด้วย นางบงกช สุวรรณเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ผังเมือง นางมณีวรรณ ชนะไพ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และประเมินผล กรมโยธาธิการและผังเมือง ส่งมอบขวดน้ำพลาสติก ในกิจกรรมบริจาคขวดน้ำพลาสติก เพื่อนำไปผลิตเป็นผ้าบังสุกุลจีวร ถวายวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี บุคลากรจากสำนักวิเคราะห์และประเมินผล ร่วมส่งมอบ ณ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [23 รูป ขนาด (8.36 Mb.)]