กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ ครบรอบปีที่ 32
วันนี้ (10 เมษายน 2567) เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบปีที่ 32 และร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ เพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล และมูลนิธิต่างๆ และจัดสวัสดิการให้กับบุคลกรกรมควบคุมมลพิษ โดยมี นางกัญชลี นาวิกภูมิ นายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [3 รูป ขนาด (1.93 Mb.)]