กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP Midyear 2024
วันนี้ (27 พฤษภาคม 2567) เวลา 11.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP Midyear 2024 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 มิถุนายน 2567 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดแสดง จำหน่าย และเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สร้างโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ซึ่งงานในครั้งนี้ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาว และอาหารชวนชิมเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 2,000 กลุ่ม/ราย โดยมี นายเกรียง กัลป์ตินัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแถลงข่าว นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นางอรจิรา ศิริมงคล ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมพิธี ณ ลาน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [13 รูป ขนาด (10.12 Mb.)]