กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี
วันนี้ (30 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายวรวิทย์ สังเกตุดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นผู้รับมอบ ณ กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [1 รูป ขนาด (0.51 Mb.)]