ชี้แจงข่าวประเด็น คาดโทษถนนเสาไฟปฏิมากรรมไม่มีไฟฟ้า จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่าน

เรื่อง ชี้แจงข่าวประเด็น “คาดโทษถนนเสาไฟปฏิมากรรมไม่มีไฟฟ้า จังหวัดนครศรีธรรมราช”

ตามที่สื่อมวลชน นำเสนอข่าวว่า “จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงบใหญ่ติดตั้งเสาไฟประติมากรรม 12 นักษัตร ต้นละเกือบแสน ในหลายพื้นที่ ผ่านไปหลายปี จนเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 65 บริเวณถนนสายพุทธภูมิ สวนหลวง ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เสาไฟตลอดเส้นทางดับ ไร้แสงนานหลายเดือน สภาพถนนในตอนกลางวันมีเสาไฟ 12 นักษัตร สวยงามเด่นสง่า แต่กลางคืนกลับมองไม่เห็นทาง ซึ่งบริเวณนี้มีคนออกกำลังกายจำนวนมากอีกด้วย แต่ไร้การดูแล”ตามลิงค์ที่แนบมานี้

- https://www.facebook.com/Watchdog.ACT/posts/5265481573483869
- https://www.facebook.com/SouthernThaiPBS/videos/648716826207125/
- https://www.one31.net/news/detail/54241?fbclid=IwAR0vkkIx1EJd44eMLhow6iv67snFwxzyBNRRurSEhiBhQk8SuQMEZEioc80


กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอชี้แจงรายละเอียดและข้อเท็จจริง ดังนี้
จากผลรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานท่าดี (ถนนพุทธภูมิ) เพื่อพัฒนาโครงข่ายด้านการคมนาคม และแก้ปัญหาการจราจรเขตเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานดำเนินการ โดยใช้งบพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2557 ชื่อโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ก่อสร้างถนนพุทธภูมิ–ปากพูน-นาพรุ ถึงนครศรีธรรมราช สนับสนุนพระบรมธาตุ มรดกชาติ มรดกโลก มีห้างหุ้นส่วนจำกัดซี.ซี. จักรกลและก่อสร้าง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางตามแนวคลองชลประทาน (ฝั่งขวาและฝั่งซ้าย) ความยาว 2.234 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 12.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 100 เมตร 1 แห่ง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กยาว ยาว 40 เมตร 1 แห่ง สะพาน U-TURN คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 8 เมตร 1 แห่ง งานคลองส่งน้ำชลประทานและส่วนประกอบอื่น ๆ ของงานชลประทาน งบประมาณ 67,970,000 บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ 10 มีนาคม 2558 สิ้นสุดสัญญา 1 กรกฎาคม 2559
ระยะที่ 2 ก่อสร้างงานถนนลาดยางส่วนที่เหลือ งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานขยายเขตไฟฟ้า งานเครื่องหมายจราจร งานภูมิทัศน์ งบประมาณ 21,500,000 บาท เริ่มสัญญาวันที่ 24 ธันวาคม 2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 มิถุนายน 2560
เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำหนังสือส่งมอบทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างโครงการฯ ให้กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินการบริหารดูแลบำรุงรักษา และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้รับหนังสือส่งมอบทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไว้แล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ต่อมาวันที่ 24 มกราคม 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือตอบกลับ แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการรับมอบโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากยังมิได้ขอความเห็นชอบจากทางสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในเบื้องต้น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประสานให้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานไฟฟ้าสำรวจและตรวจสอบแล้ว พบว่า มีสายไฟฟ้าเส้นหลักสูญหายเป็นระยะทาง 1,000 เมตร อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าภายในตู้ชำรุดเสียหาย และเสาไฟฟ้าโดนรถชนเสียหาย 2 ต้น ทั้งนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช จะได้ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนต่อไป
กรมโยธาธิการและผังเมืองขอขอบคุณสำนักข่าวและสื่อมวลชนที่ได้เสนอข่าวดังกล่าว ทำให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนได้ทราบทันสถานการณ์ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ที่มอบไว้มา ณ โอกาสนี้


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
นายพรพจน์ เพ็ญพาส
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แท็ก