Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview
ชี้แจงข่าวร้องเรียนการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมบึงขุนทะเล (ช่วงที่ 2)
เรียน พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่าน เรื่อง ชี้แจงข่าวร้องเรียนการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมบึงขุนทะเล (ช่วงที่ 2)
                ตามที่สื่อมวลชน นำเสนอข่าวว่า "รื้อตั้งแล้ว ไม่กลับมาทำ ย้อนกลับไปเมื่อ ปี 60 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ทำโครงการพัฒนาสวนสาธารณะบึงขุนทะเล โดยหนึ่งในโครงการเป็นการสร้างเส้นทางจักรยาน งบ 88,970,000 บาท ส่งมอบเรียบร้อย แต่สภาพหน้างานเละเทะ พื้นทางแตกร้าวและทรุดตัวลงตลอดแนว สาเหตุเกิดจากการบดอัดดินไม่ได้มาตรฐาน จนเมื่อปลายปี 64 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขโดย ทำการปรับหน้าดิน และซ่อมแซมบางส่วน แต่ล่าสุด (16 มิ.ย. 65) กลับพบว่ามีการรื้ออิฐแล้ว ปล่อยทิ้งไว้ จนหญ้าขึ้นรกรุงรัง ทำงานปล่อยผ่านแบบนี้ เมื่อไรจะได้ใช้งานสักที" ตามลิงค์ที่แนบมานี้

-   https://www.facebook.com/372488206116588/posts/5482120828486608/

                กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า การร้องเรียนในเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมบึงขุนทะเล (ช่วงที่ 2) ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ดำเนินการจัดจ้าง โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ก่อนคืนหลักประกันสัญญา ขณะนี้ผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานซ่อมแซมงานก่อสร้าง (หยุดการซ่อมแซมตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2565) ประกอบกับตำแหน่งดังกล่าวมีการทรุดตัวสูง ต้องหล่อคันหินเพื่อให้ระดับก่อสร้างเท่ากันทั้ง 2 ข้าง ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้แจ้งเร่งรัดงานซ่อมแซมไปยังผู้รับจ้างโดยด่วนแล้ว

             กรมโยธาธิการและผังเมืองขอขอบคุณสำนักข่าวและสื่อมวลชนที่ได้เสนอข่าวดังกล่าว ทำให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนได้ทราบทันสถานการณ์ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ที่มอบไว้มา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
นายพรพจน์ เพ็ญพาส
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
แท็ก
ฝัง
คัดลอก