วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565) เวลา 10.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพิศุทธิ์ สุขุม วิศกรใหญ่กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายสมนึก ปราบนอก ผู้อำนวยการกองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธี และโครงการพิเศษ ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565" ภายใต้แนวคิด "เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก" โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภา) 2565 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ รองประธานกรรมการอํานวยการจัดงาน นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานกรรมการอํานวยการจัดงาน และ นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ร่วมงานแถลงข่าวด้วย ณ ห้อง Eternity Daylight Ballroom โรงแรม Pullman Bangkok King Power รางน้ำ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [9 รูป ขนาด (4.00 Mb.)]