รองอธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี และคณะ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนนครชัยศรี - เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางแก้ว จังหวัดนครปฐม – จังหวัดราชบุรี
         วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 10.00 น. นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรมฯ นางเปรมจิต สงวนแก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ร่วมกับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ติดตามการดำเนินโครงการด้านทรัพยากรน้ำจังหวัดนครปฐม พร้อมรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนนครชัยศรี ระยะที่ 1 (ริมแม่น้ำท่าจีน) อำเภอนครชัยศรี โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ และรายงานสภาพโดยทั่วไปของจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคกลางเขต 3 และติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางแก้ว ถึง แม่น้ำท่าจีน และพบปะพี่น้องประชาชน ณ วัดกลางบางแก้ว ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
         หลังจากนั้นเวลา 13.30 น. รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ติดตามการบริหารงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองและจังหวัดราชบุรี อาทิ การบริหารจัดการน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค และกรมชลประทาน พร้อมมอบนโยบายและข้อสั่งการในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้มีศักยภาพ และจัดสรรน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเพียงพอและยั่งยืน และพบปะประชาชน โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ และรายงานสภาพพื้นที่ทั่วไปของจังหวัดราชบุรี และนายสมมิตร์ สมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมด้วย นายมานะ วัฒนากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ร่วมติดตามคณะ

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [19 รูป ขนาด (5.83 Mb.)]