กรมโยธาฯ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ งาน ‘วันนักประดิษฐ์' ประจำปี 2566 (Thailand Inventors' Day 2023)
วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นางสาววิชัญญา บำรุงชล นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการงาน ‘วันนักประดิษฐ์’ ประจำปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023) ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผู้บริหารหน่วยงาน นักวิจัย และประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [13 รูป ขนาด (4.47 Mb.)]