สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2566
วันนี้ (8 ธันวาคม 2566) เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้” โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ ในโอกาสนี้ ท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานกาชาด ประจำปี 2566 ด้วย หลังจากนั้น ท่านอธิบดี ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาร่วมเล่นเกมอาคารมหาสมบัติของกรมโยธาธิการและผังเมือง และร่วมมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีด้วย จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสนุกกับบูธกรมโยธาธิการและผังเมือง และเที่ยวงานกาชาด ซึ่งงานจะจัดไปจนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [15 รูป ขนาด (5.70 Mb.)]