อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในวันแรกของการจัดงานกาชาด ประจำปี 2566
วันนี้ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 20.00 น. นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมชมนิทรรศการแบบ 360 องศา ผ่านการรับรู้ผัสสะทั้ง 6 รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และใจแห่งการให้ เคลื่อนไหวได้ด้วยเทคโนโลยี AR เล่าเรื่องราวในอดีตผ่าน “อุโมงค์แห่งกาลเวลา” และร่วมกิจกรรมสอยผีเสื้อ ภายในร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในวันแรกของการจัดงานกาชาด ประจำปี 2566 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสะสมแต้ม แลกขนมย้อนวันวาน ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าไทยมือสอง ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้านนวดแผนไทยไว้ให้บริการ โดยโซนนิทรรศการ จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับ บริการข้อมูล ถ่ายภาพ พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีชาวไทย ชาวต่างชาติ และนักเรียน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน และวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง นายพิศุทธิ์ สุขุม วิศวกรใหญ่ นายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์ รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่ นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรม โดยทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมร้านกาชาดกระทรวงฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [11 รูป ขนาด (3.26 Mb.)]