คำแนะนำค้นหา

Image Icon booikng icon link 8
Image Icon photo tag count 10
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึ...

17 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (ภาคพิเศษ (กระทรวงมหาดไทย)) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Image Icon booikng icon link 19
Image Icon photo tag count 9
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยก...

11 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2567 และร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
Image Icon booikng icon link 25
Image Icon photo tag count 18
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการก่อสร...

11 เมษายน 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการก่อสร้าง มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
Image Icon booikng icon link 23
Image Icon photo tag count 3
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้...

11 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ ครบรอบปีที่ 32
Image Icon booikng icon link 27
Image Icon photo tag count 21
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีเปิดงาน“อัศจรรย์ม...

11 เมษายน 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีเปิดงาน“อัศจรรย์มหาสงกรานต์แก่งสะพือ World Songkran Festival" ดนตรีและสายน้ำ ประจำปี 2567
Image Icon booikng icon link 43
Image Icon photo tag count 79
กรมโยธาฯ Kick Off โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาค...

9 เมษายน 2567

กรมโยธาฯ Kick Off โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ บริเวณตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
Image Icon booikng icon link 33
Image Icon photo tag count 2
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสค...

9 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ อสมท คู่สังคมไทย ประจำปี 2567 (72 ปี)
Image Icon booikng icon link 36
Image Icon photo tag count 12
กรมโยธาธิการและผังเมืองขับเคลื่อนต่อเนื่อง การพัฒนาพื้น...

8 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมืองขับเคลื่อนต่อเนื่อง การพัฒนาพื้นที่ “แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ"
Image Icon booikng icon link 29
Image Icon photo tag count 19
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวาย...

8 เมษายน 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
Image Icon booikng icon link 30
Image Icon photo tag count 10
กรมโยธาฯ ร่วมคณะ สทนช. ลงพื้นที่จังหวัดตาก ติดตามสถานกา...

5 เมษายน 2567

กรมโยธาฯ ร่วมคณะ สทนช. ลงพื้นที่จังหวัดตาก ติดตามสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ลดผลกระทบต่อประชาชน
Image Icon booikng icon link 33
Image Icon photo tag count 9
กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ...

5 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 31 มีนาคม 2567 วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2567 และวันจักรี 6 เมษายน 2567
Image Icon booikng icon link 32
Image Icon photo tag count 6
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศ...

5 เมษายน 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 HD สัมภาษณ์ ประเด็น : การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช บริเวณแม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำทั่วประเทศ
Image Icon booikng icon link 26
Image Icon photo tag count 21
กรมโยธาธิการฯ ร่วมหารือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน แก...

5 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการฯ ร่วมหารือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน แก้ไขผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ ดันเมืองรองสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคเหนือ ตอนล่าง
Image Icon booikng icon link 20
Image Icon photo tag count 12
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานประกาศความสำเร็จการจัดตั...

5 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะภายใต้หุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างสหประชาชาติประจำประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Image Icon booikng icon link 27
Image Icon photo tag count 9
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประชุมคณะทำงาน ITA ครั้งที่ 4-...

5 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ประชุมคณะทำงาน ITA ครั้งที่ 4-2/2567 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Image Icon booikng icon link 32
Image Icon photo tag count 23
มหาดไทย มอบ กรมโยธาฯ ขับเคลื่อน การพัฒนาพื้นที่ “แบบอาร...

4 เมษายน 2567

มหาดไทย มอบ กรมโยธาฯ ขับเคลื่อน การพัฒนาพื้นที่ “แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ" ทั่วประเทศ
Image Icon booikng icon link 30
Image Icon photo tag count 41
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล...

4 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567
Image Icon booikng icon link 48
Image Icon photo tag count 13
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพ...

2 เมษายน 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Image Icon booikng icon link 76
Image Icon photo tag count 13
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทอง...

1 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี พิธีมอบรางวัลจริยธรรมดีเด่น และพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
Image Icon booikng icon link 52
Image Icon photo tag count 37
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ ในพิธ...

1 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ ในพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 132 ปี
Image Icon booikng icon link 34
Image Icon photo tag count 5
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการ...

1 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
Image Icon booikng icon link 42
Image Icon photo tag count 9
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้น...

29 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำในการเสริมสร้างบทบาทของหมู่บ้านสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผลักดัน “ผังภูมิสังคมฯ" พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
Image Icon booikng icon link 39
Image Icon photo tag count 10
กรมโยธาฯ ขานรับ! พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายขอ...

29 มีนาคม 2567

กรมโยธาฯ ขานรับ! พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
Image Icon booikng icon link 45
Image Icon photo tag count 1
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส...

28 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 60 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ประเมินความพึงพอใจ