คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชี้
แจงประเด็นข่าว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีถวายแจกันดอกไม้ และลงนา...

13 กรกฎาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเ...

13 กรกฎาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 13 กรกฎาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล...

13 กรกฎาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

Image Icon visited booking 16
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ติดตามคณะ มท.1 ร่วมงานวัน...

12 กรกฎาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ติดตามคณะ มท.1 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครบรอบ ปีที่ 36

Image Icon visited booking 15
ความดีอยู่เหนือสิ่งอื่นใด - สมชาย นิลศรี - กระทรวงมหาดไ...

11 กรกฎาคม 2567

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : สมชาย นิลศรี ขับร้อง : สมชาย นิลศรี ดูแลการผลิต โดย : สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อำนวยการสร้าง โดย : ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกอ่นจัดท...

09 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกอ่นจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๒

Image Icon visited booking 16
ผังเมือง
เชิญชวนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัด...

08 กรกฎาคม 2567

เชิญชวนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑

Image Icon visited booking 16
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดท...

08 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนระโนด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๒

Image Icon visited booking 353
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได...

18 มีนาคม 2567

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย

Image Icon visited booking 223
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐ...

14 มีนาคม 2567

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Image Icon visited booking 583
คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ...

11 ตุลาคม 2566

คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

Image Icon visited booking 472
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมโยธาธิการและผังเมือง...

01 กันยายน 2566

ด้วยในเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดนางชี แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า โครงการ...

12 กรกฎาคม 2567

ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า โครงการปลูกต้นไม้ “คู่ชีวิต พิชิตโลกร้อน 72,000 กล้า” และโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า

ประชุมตรวจราชการ ติดตามผลการปฏิบัติราชการ และรับฟังปัญห...

12 กรกฎาคม 2567

นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เขตตรวจราชการที่ 6 เป็นประธานการประชุม ตรวจราชการ ติดตามผลการปฏิบัติราชการ และรับฟังปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567...

12 กรกฎาคม 2567

วันพฤหัสดี ที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 19.00 น. นายคณาทิ อ่อนน้อม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร นำเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีถวายสดุดีสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2567 โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมจิตอาสาโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบา...

12 กรกฎาคม 2567

วันพฤหัสดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.30 น. นายคณาทิ อ่อนน้อม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายบุญธรรม สมโลก นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายกองเอกชัยพฤกติ์ เชียรธารนรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Image Icon visited booking 1267
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 1036
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 1291
ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมือง...

04 ตุลาคม 2564

ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้อง และวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 922
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมาย...

04 ธันวาคม 2563

การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 2)

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อชุมชนและสังคม พัฒนาด้านแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

Image Hero

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และยื่นข้อคิดเห็น (ผังแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35)

30 วัน

12

ก.ค.

12

ก.ค.

12

ก.ค.

12

ก.ค.

12

ก.ค.

12

ก.ค.

12

ก.ค.

12

ก.ค.

11

ก.ค.

11

ก.ค.

10

ก.ค.

05

ก.ค.

ชวนดูวีดีโอ
playing icon of Asia’s Most Remote Schools: Surin, Thailand
Asia’s Most Remote Schools: Surin, Thailand
playing icon of วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
playing icon of มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
playing icon of ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

บริการข้อมูลภายใน บริการข้อมูลภายนอก
ประเมินความพึงพอใจ