คำแนะนำค้นหา

Image Icon booikng icon link 26
Image Icon photo tag count 21
กรมโยธาธิการฯ ร่วมหารือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน แก...

5 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการฯ ร่วมหารือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน แก้ไขผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ ดันเมืองรองสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคเหนือ ตอนล่าง
Image Icon booikng icon link 20
Image Icon photo tag count 12
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานประกาศความสำเร็จการจัดตั...

5 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะภายใต้หุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างสหประชาชาติประจำประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Image Icon booikng icon link 27
Image Icon photo tag count 9
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประชุมคณะทำงาน ITA ครั้งที่ 4-...

5 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ประชุมคณะทำงาน ITA ครั้งที่ 4-2/2567 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Image Icon booikng icon link 32
Image Icon photo tag count 23
มหาดไทย มอบ กรมโยธาฯ ขับเคลื่อน การพัฒนาพื้นที่ “แบบอาร...

4 เมษายน 2567

มหาดไทย มอบ กรมโยธาฯ ขับเคลื่อน การพัฒนาพื้นที่ “แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ" ทั่วประเทศ
Image Icon booikng icon link 30
Image Icon photo tag count 41
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล...

4 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567
Image Icon booikng icon link 48
Image Icon photo tag count 13
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพ...

2 เมษายน 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Image Icon booikng icon link 76
Image Icon photo tag count 13
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทอง...

1 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี พิธีมอบรางวัลจริยธรรมดีเด่น และพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
Image Icon booikng icon link 52
Image Icon photo tag count 37
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ ในพิธ...

1 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ ในพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 132 ปี
Image Icon booikng icon link 34
Image Icon photo tag count 5
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการ...

1 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
Image Icon booikng icon link 42
Image Icon photo tag count 9
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้น...

29 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำในการเสริมสร้างบทบาทของหมู่บ้านสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผลักดัน “ผังภูมิสังคมฯ" พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
Image Icon booikng icon link 39
Image Icon photo tag count 10
กรมโยธาฯ ขานรับ! พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายขอ...

29 มีนาคม 2567

กรมโยธาฯ ขานรับ! พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
Image Icon booikng icon link 45
Image Icon photo tag count 1
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส...

28 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 60 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ประเมินความพึงพอใจ